Àrea Fiscal

 

El nostre principal objectiu és racionalitzar la càrrega fiscal tant d’empreses com de particulars sobre la base de la realitat econòmica i el marc legal aplicable en cada cas.

Els serveis que prestem en aquest àrea són, principalment:

 • Assessoria fiscal integral consistent en l’estudi de les repercussions fiscals de cada situació amb l’objectiu de racionalitzar les càrregues impositives
 • Planificació fiscal
 • Confecció i presentació de totes les declaracions d’impostos, resums anuals i declaracions recapitulatives i informatives:
  • Impost sobre el valor afegit (IVA)
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i els seus pagaments fraccionats
  • Impost sobre societats i els seus pagaments fraccionats
  • Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats
  • Impost sobre succesions i donacions
  • Declaracions censals (altes, modificacions i baixes)
 • Gestió del pagament de liquidacions, sol·licituds d’ajornament i fraccionament
 • Resolució de consultes fiscals
 • Informació sobre novetats normatives d’interès i valoració del seu impacte sobre l'empresa i/o patrimoni.
 • Atenció i seguiment en tot tipus de procediments tributaris (requerimients, recursos, reclamacions, consultes, etc.)
 • Representació i defensa dels interessos dels nostres clients davant la inspecció de tributs

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Contacti amb nosaltres

Consulti amb els nostres assessors. Estarem encantats d'ajudar.
Demani'ns cita al ☎ 93 454 22 97 o empleni el formulari de contacte.

CONTACTAR

C/ MUNTANER 87-89 ENTL. 2a, 08036 BARCELONA