Àrea Laboral i Recursos Humans

 

Externalitzar la gestió del personal aporta als nostres clients un valor afegit important: aconseguir l’agilitat necessària que requereix aquesta gestió, a més d'obtenir assessorament i informació actualitzada i constant de les novetat legislatives que es produeixen en el món laboral, així com una atencio directa i immediata de possibles consultes o incidències relacionades amb l’àmbit laboral i de la seguretat social.

L'Àrea Laboral i de Recursos Humans de DMV presta el servei integral de gestió de personal d’ empreses i particulars. Les tasques que realitzem són, fonamentalment:

 • Tramitació d’altes d’empresa a la Seguretat Social, comunicació d’obertura de centres de treball al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Tramitació d'altes en el règim especial de treballadors autònoms
 • Tramitació d’altes, baixes de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Redacció de contractes de treball i pròrrogues, així com la seva comunicació i registre a l'Inem
 • Tramitació de baixes mèdiques per contingències comunes i accidents de treball davant l’organisme competent
 • Càlculs de nòmines i liquidacions de seguretat social
 • Adaptació de convenis col·lectius
 • Preparació dels models 110 i 190 de les empreses
 • Preparació i assessorament d’estudis de cost de personal
 • Assistència i representació davant d’inspeccions de treball i conciliacions davant de l’ESMAC o del jutjat social corresponent
 • Tramitació de pensions de la Seguretat Social

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Contacti amb nosaltres

Consulti amb els nostres assessors. Estarem encantats d'ajudar.
Demani'ns cita al ☎ 93 454 22 97 o empleni el formulari de contacte.

CONTACTAR

C/ MUNTANER 87-89 ENTL. 2a, 08036 BARCELONA