Calendari laboral

Cada any les empreses han d’elaborar el calendari laboral

Calendari laboral

A l’hora d’elaborar el calendari laboral de 2021, és possible que el resultat de multiplicar vuit hores diàries per tots els dies laborables de 2021 sigui superior a la jornada anual fixada en el vostre conveni. En aquest cas, ajusteu l’horari de manera que a final d’any els vostres empleats acabin treballant les hores fixades en el conveni:

  • Podeu reduir la durada de la jornada diària d’alguns dies. D’aquesta manera, encara que treballin tots els dies laborables, els vostres empleats acabaran duent a terme la jornada anual segons conveni. Per exemple, podeu fer que els divendres d’estiu només es treballi pel matí o podeu reduir uns minuts la jornada de cada dia.
  • Si desitgeu que els vostres empleats treballin vuit hores cada dia , també podeu optar per concedir-los alguns dies com a festius. En cas contrari, durant l’any acabaran treballant més hores de les que els pertoca i l’excés seran hores extres.

En cas que opteu per aquesta segona mesura, reflectiu els dies en què no s’ha de treballar com a «ajust de calendari». No anoteu aquests dies com a vacances, així evitareu que es consolidin com a tals i es converteixin en un dret adquirit en el futur.

 

 

El nostre departament laboral us pot ajudar a elaborar el calendari laboral per al 2021