Formació bonificada: mesures del 2021

S’han adoptat algunes mesures que faciliten l’ús del crèdit formatiu

Formació bonificada: mesures del 2021

S’han flexibilitzat les gestions que s’han de dur a terme perquè la formació facilitada als empleats pugui ser recuperada mitjançant els butlletins de cotitzacions. Així doncs:

  • S’ha reduït a dos dies l’antelació mínima per a comunicar l’inici d’un curs a la FUNDAE, en lloc de set.
  • La cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació al de la data en què està previst que aquest comenci, en lloc dels quatre que es requerien fins ara.

A més, per als cursos que es duguin a terme el 2021 i que estava previst que fossin presencials, es permet que s’imparteixin de manera telemàtica (mitjançant una aula virtual). L’objectiu és evitar el contacte social sense que la formació dels treballadors es vegi afectada.

També, aquesta part de la formació es considerarà presencial, per la qual cosa cada hora de curs tindrà un límit bonificable de 13 euros, i no de 7,50, que és la suma bonificable per a la formació telemàtica.

 

 

Recordeu que la vostra empresa té un crèdit per a formació dels seus empleats, per la qual cosa aquesta us pot sortir pràcticament gratis. El nostre departament laboral us informarà sobre l’import d’aquest crèdit i us ajudarà a gestionar-lo correctament.