Increment de la quota del RETA

La quota a pagar pels autònoms s'incrementa a partir d'octubre de 2020.

Increment de la quota del RETA

La quota que els treballadors autònoms paguen a la Seguretat Social per les seves cotitzacions és el resultat d'aplicar el tipus de cotització a la base de cotització. Des del 2019, el tipus de cotització total era el 30%, de manera que un autònom que vingués cotitzant per la base mínima (944,40 euros) estava pagant una quota de 283,32 euros mensuals. Doncs bé, aquesta quota s'incrementa a partir d'aquest mes d'octubre. En concret:

  • A partir d'octubre, el tipus de cotització aplicable és el 30,30%. Aquest tipus s'hauria d'haver aplicat des de gener de 2020 (ja que el nou tipus de cotització estava fixat per a tot l'any 2020). No obstant això, la Tresoreria ha continuat aplicant des de gener fins a setembre de 2020 el tipus corresponent a 2019 (el 30%).
  • Aquest mes d'octubre els treballadors autònoms ja han rebut el càrrec al seu compte bancari amb l'increment  del 0,30%. Així doncs, fins a la data, la Tresoreria no ha aplicat l'increment amb efectes retroactius des del gener.

A la pràctica, si un autònom cotitzava per la base mínima, aquest increment del tipus li suposarà un augment mensual de tres euros aproximadament (passarà a pagar 286,15 euros (944,40 x 30,30%) en lloc de 283,32 euros (944,40 x 30%).

Si un autònom venia gaudint de la tarifa plana de 60 euros, aquest increment de cotització no l'afectar, i continuarà pagant la quota fixa de 60 euros cada mes.

 

 

Des d'octubre la Tresoreria aplica el tipus de cotització del 30,30%.