Devolució de l'IVA suportat en altres països UE

¡Fins al 30 de setembre!

Devolució de l'IVA suportat en altres països UE

Si la vostra empresa l’any passat va enviar algun treballador a dur a terme tasques a un altre país de la Unió Europea (UE) o a alguna fira situada en aquest territori, és molt possible que incorregués en despeses per les quals suportés IVA del país en qüestió —hotels, lloguer de vehicles, lloguer de sales de reunions...

Aquest IVA no es pot deduir en les declaracions periòdiques d’IVA: se n’ha de sol·licitar la devolució mitjançant el model 360, que es presenta obligatòriament per internet, juntament amb una còpia de les factures que justifiquin l’IVA suportat. Així doncs:

  • La recuperació serà possible sempre que aquest IVA hagués estat deduïble d’haver estat suportat a Espanya. I si la vostra empresa està en prorrata —i només es pot deduir un percentatge de l’IVA—, també podrà sol·licitar la devolució de part de l’IVA en funció de la prorrata.
  • S’ha de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país en què s’hagi suportat l’IVA i en relació amb períodes trimestrals o anuals. El termini de presentació s’inicia un cop transcorregut el trimestre o l’any al qual va referida aquesta sol·licitud i finalitza el 30 de setembre de l’any següent.

 

Recordeu que l’IVA suportat en altres països de la UE es pot recuperar presentant el model 360. Us ajudarem a efectuar aquest tràmit, que es pot dur a terme fins el proper 30 de setembre.