Nova regulació del teletreball

Conegui les qüestions més rellevants que inclou la nova norma que regula el teletreball.

Nova regulació del teletreball

En data 23 de setembre s'ha publicat el Reial decret llei 28/2020, que regula el treball a distància. Les qüestions més destacades d'aquesta nova regulació són les següents:

  • La norma s'aplica a aquelles persones que treballin a distància un mínim de el 30% de la jornada en un període de referència de tres mesos.
  • Les persones que desenvolupen treball a distància tenen els mateixos drets que haguessin ostentat si prestessin serveis al centre de treball de l'empresa.
  • La realització del teletreball és voluntària tant per a la persona treballadora com per a l'empresa.
  • El teletreball s'ha de pactar per escrit, lliurant una còpia del document a la representació dels treballadors i a l'oficina d'ocupació. Entre altres qüestions, l'acord ha d'indicar els mitjans, equips i eines que s'exigeixen per poder teletreballar, l'horari de treball, els mitjans de control empresarial de l'activitat, les despeses que es puguin produir i la durada de l'acord.
  • El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa, i no podrà suposar l'assumpció de despeses per part de la persona treballadora.
  • L'empresa ha de seguir registrant la jornada. És a dir, les persones que facin teletreball han de seguir "fitxant".
  • L'empresa està obligada a avaluar el lloc de treball i a garantir la salut i la seguretat del teletreballador.
  • L'empresa pot adoptar les mesures de vigilància i control que consideri més oportunes per verificar el compliment per part de la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals.

Premi aquí per accedir al Reial decret-llei 28/2020.

 

 

 

El teletreball s'ha de pactar per escrit, indicant, entre altres qüestions, les despeses que es poden produir en l'activitat.

 

 


Si desitja estar informat de l'actualitat legal, subscrigui's a la nostra NEWSLETTER